Forældredag for HGI klasserne

Invitation til forældre til elever i HGi klasserne (HGiA og HGiB)

Vi vil gerne invitere jer til en orientering på Uddannelsescenter Holstebro (UCH), Døesvej 76 fredag den 12. oktober 2012.

Programmet for dagen, som er den sidste skoledag før efterårsferien, ser således ud:

Fra kl. 9.00 – 11.30 er der mulighed for en samtale med én af dit barns lærere. Den pågældende lærer vil give en samlet tilbagemelding fra alle lærere i klassen.

Er der behov for en samtale med klassens studievejleder – evt. omkring uafklarede spørgsmål i forbindelse med uddannelsesvalg efter HGi – tilbyder studievejledningen samtale for forældre og elever. Da studievejledningen kun har mulighed for at afholde få samtaler denne dag, prioriterer vi forældre, der kommer langsvejs fra. Alle forældre er naturligvis velkomne til en samtale hos studievejleder Inger Skov. Kontakt evt. Inger på is@ucholstebro.dk for en aftale.

Fra kl. 9.00 – 11.30 vil der ingen undervisning være, men tiden bruges bl.a. på oprydning og rengøring på college. I har også mulighed for at lade jeres barn vise jer rundt på skolen/college eller eventuelt andre steder i byen. Ønsker I samtale, skal I naturligvis være til stede på skolen til det aftalte tidspunkt. Eleven er selvfølgelig frigjort fra oprydning/rengøring i den periode, hvor I er til samtale.

Fra kl. 11.30 – 12.15 vil vi præsentere dagligdagen på UCH. Dette vil foregå delt i de to klasser og vil blive gennemført af klassens kontaktlærer. Studievejleder Inger Skov og vejleder Tina Markussen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning vil kort orientere om skolens uddannelses- og erhvervsvejledning.

Fra kl. 12.15 – 13.00 er skolen vært ved en frokost for forældre, elever og lærere.

Fra kl. 13.00 – 13.45 er der orientering fra Sportscollege – en orientering som er rettet både mod elever og forældre.

Til orientering gør vi opmærksom på, at næste HGi forældredag afholdes lørdag den 2. februar 2013 i forbindelse med Åbent hus på ungdomsuddannelserne i Holstebro